Jakie są normalne poziomy wapnia?


Jakie są normalne poziomy wapnia?

Zrzeczenie się

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości medyczne, porozmawiaj ze swoim lekarzem. Artykuły w Health Guide są poparte recenzowanymi badaniami i informacjami pochodzącymi od towarzystw medycznych i agencji rządowych. Nie zastępują jednak profesjonalnej porady lekarskiej, diagnozy ani leczenia.

Prawidłowy poziom wapnia we krwi wynosi 8,5–10,2 mg/dlWapń jest ważnym elektrolitem w organizmie, który odgrywa rolę w wielu funkcjach. Zbyt niski poziom wapnia (hipokalcemia) może powodować drętwienie, mrowienie, skurcze mięśni, letarg, nieprawidłowe bicie serca i drżenie twarzy. Chronicznie niski poziom wapnia może prowadzić do osteoporozy. Zbyt wysoki poziom wapnia (hiperkalcemia) może powodować kamienie nerkowe, ból kości, ból brzucha, splątanie i nieprawidłowe bicie serca. Poziom wapnia reguluje przytarczyca. Poziom wapnia można podnieść za pomocą diety i suplementów; poziom wapnia można obniżyć za pomocą różnych leków. Możesz przeczytać więcej o wapniu tutaj .

Reklama

Rzymski dziennik — multiwitaminy dla mężczyznNasz zespół lekarzy wewnętrznych stworzył Roman Daily w celu wyeliminowania typowych niedoborów żywieniowych u mężczyzn za pomocą składników i dawek popartych naukowo.

Ucz się więcej

Co rozumiemy przez normalne

W medycynie używanie terminu „normalny” może czasami być zniechęcające. Powiedzenie, że coś jest normalne, oznacza, że ​​wszystko inne jest nienormalne. Ponadto stwierdzenie, że coś jest normalne, może nie być trafne, ponieważ coś, co jest normalne dla ciebie, może nie być normalne dla kogoś innego. Dlatego zamiast mówić, że pewne wartości są normalne, alternatywną terminologią może być stwierdzenie, że wartości te są zdrowe lub mieszczą się w zakresie referencyjnym.

Dodatkowo niektóre wartości mają dobrze zdefiniowane punkty odcięcia, a inne nie. Na przykład, patrząc na poziom hemoglobiny A1c, wartość 6,5 lub wyższa zawsze oznacza cukrzycę. Z drugiej strony, patrząc na poziom testosteronu, niektórzy stosują wartości graniczne 270–1070 ng/dl, podczas gdy inni stosują wartości graniczne 300–1000 ng/dl.

Poniższe informacje przedstawiają wartości, które są powszechnie używane jako wartości graniczne. Jednak w zależności od konkretnego źródła, na które patrzysz lub laboratorium, do którego się udajesz, ich wartości mogą się nieco różnić.